Frontpage Fakta og analyser Vind i energisystemet

Nyhedsbrev:

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her:

Vind i energisystemet

Der er enorme muligheder for at bruge den billige vindmøllestrøm til at skabe en mere bæredygtig energiforsyning. Ikke alene i elsektoren, men også i forhold til øget vedvarende energiforbrug i varme- og transportsektoren.

Vindmølleindustrien arbejder for at dette store potentiale udnyttes igennem udvikling og omlægning af det danske energisystem. Vindmølleindustriens vision er, at vindenergi i 2030 dækker 20 pct. af det danske energiforbrug. Der findes en række værktøjer, som kan tages i brug for at nå dette mål:

 • Vind som varmeleverandør. Ved at producere varme med el fra vindmøller via fx elpatroner og varmepumper kan kraftvarmeværkerne skrue ned for varmeproduktion med kul og gas som brændstof. På den måde fortrænger værket CO2 ved ikke at bruge kul, samtidig med at det sparer penge på brændstof.
   
 • Intelligent elforbrug. Intelligent elforbrug handler grundlæggende om at flytte forbrugernes elforbrug til tidspunkter, hvor elprisen er lav. Det kan lade sig gøre i større skala i fjernvarmeforsyningen, øget styring af kølehuse mv. Også i private hjem kan vi ved hjælp af intelligente elmålere og produkter bidrage, således at f.eks. din opvaskemaskine automatisk starter i løbet af natten, når elprisen er lavest.

 • Udbygning af elnettet. Elnettet udgør rygraden i den danske energiforsyning. Det er nødvendigt med en forstærkning af strategiske forbindelser for at kunne indpasse 50 pct. vindenergi frem mod 2020 og fortsætte omstillingen mod en mindre fossilt baseret energiforsyning.

 • Vind som brændstof i transportsektoren. Transportsektoren står for ca. 1/3 af Danmarks CO2-udledning. Ved at bruge el produceret med vindenergi som brændstof i fx tog og elbiler, kan denne miljøbelastning sænkes markant.

  Elbiler kan desuden, på samme måde som husholdningsapparater, programmeres til automatisk at lade op når elprisen er lav og derigennem bidrage til at integrere vindenergi i energisystemet.
 • Lagring af vindenergi på lang sigt. På længere sigt er der behov for udvikling af teknologier, der kan lagre vindenergi i større skala. Der er mange forskellige scenarier for lagring i fremtiden, men en af de mest tilgængelige lagringsmetoder er pumpelagre i forbindelse med vandkraft, batterier o. lign. De fleste lagringsteknologier er dog i høj grad under udvikling, og derfor er der behov for investeringer og forskning indenfor området.
 

Læs mere

Energinet.dk's rapport: Effektiv udnyttelse af vindkraft (pdf)

Vind på din elregning

Du kan læse mere om hvilken betydning som vindenergi har for din elregning her.


 • Bliv medlem

  Vindmølleindustrien er branchens talerør og omdrejningspunkt. Læs om fordelene ved at være medlem.

 • Én branche - én stemme

  Læs om hvordan vi i Vindmølleindustrien varetager dine interesser i både Danmark og Europa.

 • Tal med den rette

  Se listen over medarbejdere i Vindmølleindustriens sekretariat

 • Se alle medlemmer af Vindmølleindustrien

  Lige nu repræsenterer Vindmølleindustrien omkring 240 virksomheder


Vindmølleindustrien

Rosenørns Allé 9, 5. sal
DK-1970 Frederiksberg C

Tel: +45 3373 0330
E-mail:

CVR-nr: 10401488

Dwarf