Nyhedsbrev:

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her:

Branchestatistik

Vindmølleindustrien udgiver hvert år branchestatistikken, hvor industriens årlige omsætning, eksport og beskæftigelse bliver opgjort.
______________________________________________________________________

Branchestatistik 2018

DAMVAD Analytics har for Vindmølleindustrien udarbejdet en analyse af beskæftigelsen om omsætningen i vindmølleindustrien i Danmark i 2017. Statistikken viser stor fremgang i omsætningen og en fremgang på 2,3 pct. i beskæftigelsen. 
_______________________________________________________________________

Vindmølleindustriens eksport 2017


DAMVAD Analytics har for Vindmølleindustrien analyseret vindmøllebranchens eksport i 2017, og rapporten viser, at de danske virksomheder i stor stil afsætter produkter og services verden over, mens at branchen generelt oplevede en lille tilbagegang i eksporten.
 _______________________________________________________________________

Vindmølleindustriens samfundsbidrag


 
DAMVAD Analytics har for Vindmølleindustrien analyseret vindmøllebranchens samfundsbidrag opgjort på den primære værdikæde og de afledte effekter i følgeerhverv samt forbrugseffekterne. 
 
I rapporten fremgår det, at vindmøllebranchen sammenlagt bidrager med 85.000 arbejdspladser, en omsætning på 240 mia. kr. og 28 mia. kr. i skatter. 
 
Rapporten er udgivet i juli 2017.
_____________________________________________________________________

Branchestatistik 2017

 
 

Læs de nyeste statistikker i Vindmølleindustriens Branchestatistik 2017.

Den danske vindmølleindustris omsætning var i 2016 på 118,1 mia. kr. inkl. de danske energiselskabers vindaktiviteter. Dette svarer til en vækst på 10,8 pct. ift. 2015. Eksporten steg i 2016 med 16 pct. til 55,6 mia. kr. fra 47,9 mia. kr i 2015 og udgjorde dermed 4,1 pct. af den totale danske eksport. Vindindustrien så derudover den største jobskabelse i 8 år med 5,8 pct. flere medarbejdere sammenlignet med 2015. Antallet af medarbejdere var i 2016 32.898.

Dermed var 2016 et år med fremgang og vækst på alle parametre.
______________________________________________________________________

Branchestatistik 2016

 

Læs de nyeste statistikker i Vindmølleindustriens Branchestatistik 2016.

Den danske vindmølleindustris omsætning var i 2015 på 108,4 mia. kr. inkl. de danske energiselskabers vindaktiviteter. Eksporten lå på 48,3 mia. kr., og udgjorde dermed 4,6 pct. af den totale danske eksport i året. Antallet af medarbejdere var i 2015 31.251. Dermed var 2015 et år med fremgang i både omsætning og antal medarbejdere, mens eksporten gik tilbage set i forhold til 2014.
______________________________________________________________________

Regional Branchestatistik 2016

 

Den regionale branchestatistik omhandler vindmøllebranchens fordeling og betydning for de danske regioner og kommuner. Rapporten er et supplement til den nationale branchestatistik, som viser, at den danske vindmøllebranche er i god form.
______________________________________________________________________

Branchestatistik 2015

 

Læs de nyeste statistikker i Vindmølleindustriens Branchestatistik 2015.
______________________________________________________________________

Regional Branchestatistik 2015


 
Læs de nyeste regionale statistikker i Vindmølleindustriens Regional Branchestatistik 2015.
______________________________________________________________________

Branchestatistik 2014

 

Den danske vindmølleindustris omsætning var i 2013 på 80,4 mia. kr. og eksporten lå på 48,7 mia. kr., svarende til en eksportandel på 61 pct. Antallet af medarbejdere var i 2013 27.490, og dermed var 2013 et år med en lille tilbagegang i forhold til 2012. Læs mere her.

Læs notat om branchestatistik 2014 (pdf)
_______________________________________________________________________

Branchestatistik 2013

 

Den danske vindmølleindustris omsætning var i 2012 på 81,1 mia. kr. og eksporten lå på 51,9 mia. kr., svarende til en eksportandel på 64 pct. Antallet af medarbejdere var i 2012 28.459, og dermed var 2012 et år med en lille tilbagegang i forhold til 2011.

NB. Der er i 2012 skiftet opgørelsesmetode, og branchestatistikken 2012 kan derfor ikke sammenlignes direkte med branchestatistikker fra tidligere år. Læs mere her.

Læs om vindindustriens vækstforventninger (pdf)
_______________________________________________________________________

Branchestatistik 2012
Antallet af arbejdspladser i vindmølleindustrien er med 25.520 ansatte i 2011 på samme niveau som i de to foregående år.

Den danske vindmølleindustris omsætning faldt fra 55,3 mia. kr. i 2010 til 51,8 mia. kr. i 2011 og bød samtidigt på en lavere eksport for hele branchen, hvis nedgang i tal lød på 38,8 mia. kr. i 2011, mod 46,2 mia kr. i 2010.
_____________________________________________________________________

Branchestatistik 2011


Omsætningen i vindmølleindustrien i Danmark steg i 2010 til 55,3 mia. Tilsvarende steg eksporten med 11 pct. til 46,2 mia. kr. i 2010, mod 41,7 mia. kr. i 2009.
_____________________________________________________________________

Branchestatistik 2010


Den danske vindmølleindustri fastholdt med en eksport på 41,7 mia. kr. i 2009 det høje eksportniveau fra 2008.

Vindmølleindustriens eksport steg til 8,5 pct. af den samlede danske eksport mod 7,2 pct. i 2008.
______________________________________________________________________

Branchestatistik 2009

 

Eksporten for den danske virksomheder steg i 2008 med mere end 20 pct. til i alt 42 mia. kr. og ca. 7.2 pct. af den samlede danske eksport.

Det danske marked havde i 2007 en nettotilgang på minus 12 MW, mens der i markedet i 2008 blev installeret netto 39 MW.
________________________________________________________________________

Seneste nyt:

Kontakt

Peter Alexandersen

Peter Alexandersen

Vindmølleindustrien
Vodroffsvej 59
DK- 1900 Frederiksberg

Presse og kommunikationsansvarlig

Home Telefon: +45 2225 9072

Email:


 • Bliv medlem

  Vindmølleindustrien er branchens talerør og omdrejningspunkt. Læs om fordelene ved at være medlem.

 • Windpower Wiki

  Windpower Wiki er en omfattende introduktion til historien og teknologien bag vindmøller!

 • Stå stærkere med Vindmølleindustriens netværk

  Gennem sparring med branchekollegaer får du de bedste betingelser for at styrke din forretning.

 • Tal med den rette

  Se listen over medarbejdere i Vindmølleindustriens sekretariat


Vindmølleindustrien

Vodroffsvej 59
DK-1900 Frederiksberg

Tel: +45 3373 0330
E-mail:

CVR-nr: 10401488

Dwarf