Frontpage Energipolitik og planlægning Testpladser Fabrikantdrevne pladser til prototyper

Nyhedsbrev:

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her:

Fabrikantdrevne pladser til prototyper

Ved siden af etableringen af et nationalt testcenter for prototyper i Østerild, er der foregået en proces omkring udpegning af fabrikantdrevne pladser til prototyper.

Det blev i september 2009 besluttet at igangsætte et planlægnings arbejde for at lokalisere de fabrikantdrevne områder til prototyper. Områder der som udgangspunkt vil kunne rumme 2-3 møller.

Fabrikantdrevne pladser er områder, hvor fabrikanterne kan teste og afprøve prototyper. Kommunerne blev i 2010 bedt om at melde ind med mulige arealer til dette, og flere kommuner udtrykte dengang interesse for etablering af fabrikantdrevne pladser.

Udpegningen af områder blev koordineret af en arbejdsgruppe, der blev nedsat på tværs af en række ministerier. Arbejdsgruppen fremlagde i april 2011 en rapport om testpladser til protypevindmøller, der pegede på 7 potentielt egnede arealer.

Baggrund

Megavind partnerskabet kortlagde i 2008 industriens behov for prototype-pladser. Rapporten anbefalede, at der blev etableret et nationalt testcenter og fabrikantdrevne pladser, så det samlede antal prototypepladser er ca. 20. Læs rapporten Afprøvning og demonstration af vindmøller

Megavind partnerskabet kortlagde endvidere i 2016 globale test- og demonstrationsfaciliteter. Rapporten præsenterede 8 anbefalinger til test og demonstration inden for vindenergi løsninger i Danmark. Læs rapporten Test and Demonstration Facilities for Wind Energy Needed to Promote a Competetive Wind Industry in Denmark

Seneste nyt:


 • Bliv medlem

  Vindmølleindustrien er branchens talerør og omdrejningspunkt. Læs om fordelene ved at være medlem.

 • Kommende aktiviteter

  Vi afholder løbende arrangementer for vores medlemmer, politikere, journalister og andre interessenter

 • Tal med den rette

  Se listen over medarbejdere i Vindmølleindustriens sekretariat

 • Se alle medlemmer af Vindmølleindustrien

  Vindmølleindustrien repræsenterer mere end 200 vindvirksomheder


Vindmølleindustrien

Vodroffsvej 59
DK-1900 Frederiksberg

Tel: +45 3373 0330
E-mail:

CVR-nr: 10401488

Dwarf