Nyhedsbrev:

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her:

Skyggekast

Når solen skinner, vil vindmøller ligesom andre konstruktioner kaste skygger på deres omgivelser. Som nabo kan man dog kun risikere skyggekast i to årlige perioder på 4 til 6 uger - oftest omkring solhverv.

I henhold til bekendtgørelse om vindmølleplanlægning er det fastsat, at en vindmølle ikke må opsættes tættere end fire gange vindmøllens totalhøjde, hvilket mindsker rissikoen for skyggekast. Der vil dog i nogle tilfælde kunne optræde gener for nabobeboelser uden for denne minimumsafstand, og derfor skal der redegøres særligt for omfanget af gener i planlægningsprocessen.

Inden en vindmølle installeres er det muligt ved hjælp af avanceret software at beregne, hvornår vindmøllen vil kaste skygger. Dermed er det også muligt at forudse, hvornår vindmøllen skal sættes i stå for ikke at kaste generende skygger.

Lovgivning
Der er ikke lovgivning omkring skyggekast i Danmark i dag. Miljøministeriet anbefaler dog i deres vejledning om planlægning og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller, at naboer maks må udsættes for skyggekast i 10 timer årligt. Denne anbefaling følges i praksis.

Risiko
Problemet med skygger afhænger af fire faktorer:

 • I hvilket verdenshjørne vindmøllen står set fra naboen
 • Afstanden mellem vindmøllen og naboen
 • Hvor stor vindmøllens rotor er
 • Til en vis grad vindmøllens navhøjde

I Danmark betyder det, at hvis du fx bor syd, sydøst eller sydvest for vindmøllen, vil du aldrig blive påvirket af skyggekast fra en vindmølle. Området nord fra vindmøllen fra cirka 6 gange vindmøllens totalhøjde og udefter, vil heller ikke blive berørt.

I andre områder kan der være risiko for skyggekast. Der skal dog altid redegøres for skyggekastrisiko for nabobebyggelse, før en ny vindmølle opstilles.

Når solen står højt på himlen, er skyggen så tæt på vindmøllen, at den normalt ikke rammer naboer. Modsat, når solen står lavt, rækker skyggen så langt, at den kan risikere at ramme nabobeboelse.

 

Seneste nyt:


 • Bliv medlem

  Vindmølleindustrien er branchens talerør og omdrejningspunkt. Læs om fordelene ved at være medlem.

 • Kommende aktiviteter

  Vi afholder løbende arrangementer for vores medlemmer, politikere, journalister og andre interessenter

 • Stå stærkere med Vindmølleindustriens netværk

  Gennem sparring med branchekollegaer får du de bedste betingelser for at styrke din forretning.

 • Tal med den rette

  Se listen over medarbejdere i Vindmølleindustriens sekretariat


Vindmølleindustrien

Vodroffsvej 59
DK-1900 Frederiksberg

Tel: +45 3373 0330
E-mail:

CVR-nr: 10401488

Dwarf