Nyhedsbrev:

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her:

Afstand

Vindmøller kan ses i landskabet. Vindmøller op til 150 meter kan opstilles i Danmark på land, og de skal helst stå forholdsvis frit og åbent, fordi det er dér, der er mest vind. Hvis man har været vant til, at energiproduktion ikke er synlig, fordi man ikke selv bor ved siden af et kraftværk eller en højspændingsmast, kan en vindmølle rage meget op i landskabet.

For vindmøller gælder både skrappere afstands- og støjkrav end for fx højspændingsledninger og kraftværker.

Det er møllens indpasning i landskabet og afstanden til nærmeste naboer, der er det bærende for placeringen af kommende vindmøller.

Minimumsafstanden mellem en vindmølle og en beboelsesejendom er i bekendtgørelse om planlægning for vindmøller fastlagt til mindst 4 gange totalhøjde af vindmøllen. Sammen med støjgrænseværdien sikrer afstandskravet, at naboer til vindmøller ikke belastes uforholdsmæssigt meget af visuelle eller støjmæssige gener som følge af naboskabet. 

 

Seneste nyt:

Rapport om afstandskrav til veje og jernbaner


 • Kommende aktiviteter

  Vi afholder løbende arrangementer for vores medlemmer, politikere, journalister og andre interessenter

 • Windpower Wiki

  Windpower Wiki er en omfattende introduktion til historien og teknologien bag vindmøller!

 • Stå stærkere med Vindmølleindustriens netværk

  Gennem sparring med branchekollegaer får du de bedste betingelser for at styrke din forretning.

 • Se alle medlemmer af Vindmølleindustrien

  Vindmølleindustrien repræsenterer mere end 200 vindvirksomheder


Vindmølleindustrien

Vodroffsvej 59
DK-1900 Frederiksberg

Tel: +45 3373 0330
E-mail:

CVR-nr: 10401488

Dwarf