Frontpage Aktuelt Debat Hold fast i den grønne omstilling og væksten

13.06.16

Hold fast i den grønne omstilling og væksten

Energiforliget og de kystnære møller giver Danmark de billigste havvindmølleparker, der opføres i verden i disse år. Det vil være en vigtig styrkelse af det danske udstillingsvindue.

"Danmark skal lære USA om vindenergi".

Sådan lød overskrifterne tidligere på måneden, efter at statsminister Lars Løkke Rasmussen havde besøgt den amerikanske præsident Barack Obama.

Besøget endte med en underskrevet aftale mellem Danmark og USA om, at Danmark skal stille sin viden om vindenergi til rådighed for amerikanske myndigheder.

Aftalen skal skabe nye arbejdspladser i både USA og Danmark.

Og det er ikke kun i USA, Danmarks førerposition inden for grøn teknologi åbner døre. I hele verden er Danmark kendt som et unikt eksempel på, hvordan man gennemfører en effektiv grøn omstilling og integrerer vedvarende energi i energisystemet.

Det eksempel og udstillingsvindue resulterer i eksportindtægter, internationale investeringer og ikke mindst arbejdspladser til gavn for hele Danmark.

Gift for investeringsklimaet

Derfor vil vi opfordre de danske beslutningstagere til at værne om det danske udstillingsvindue, trods de hovedbrud PSO'en forvolder.

Energiprojekter kræver store investeringer, så for os er det afgørende, at indgåede politiske aftaler også gennemføres trods bump på vejen. Det er vigtigt for tiltroen til Danmark som sikkert investeringsland.

De mange projektudskydelser og uro om rammerne er gift for vores investeringsklima, og det er meget svært for udenlandske investorer at forstå, hvad der foregår.

Tusinder af arbejdspladser i spil

Hertil kommer, at Danmark vil gå glip af mange tusind nye arbejdspladser.

Hvis man vælger at aflyse de kystnære havmølleparker, vil vi gå glip af ca. 6.000 arbejdspladser i anlægsfasen og omkring 50 permanente job i driftsfasen.

Mange af disse job vil gå til danske virksomheder, ligesom der vil være tale om øget lokal jobskabelse de steder, hvor møllerne opføres.

Det er således velkendt, at både anlæg, drift og servicering af havmølleparker skaber beskæftigelse i de lokale havne. Eksempler er Grenaa Havn, Esbjerg Havn og Rømø Havn, som alle har en central rolle i anlæg og drift af store havmølleparker i Danmark, Tyskland, Holland og Storbritannien.

De kystnære møller vil åbne nye muligheder for såvel disse som andre havne.

Landvind skal ikke bremses

Energiforliget og de kystnære møller, giver Danmark de billigste havvindmølleparker, der opføres i verden i disse år. Det vil være en vigtig styrkelse af det danske udstillingsvindue.

Samtidig er det afgørende, at man fra politisk hold ikke gennemfører en hård opbremsning af landvind frem mod 2020.

Vindmøller på land er den billigste måde, Danmark kan få ny elkapacitet på. Samtidig har Klimarådet påvist, at en gradvis og stabil omstilling er mest omkostningseffektiv.

Derudover vil et stop for udbygningen af landvind være skadelig for industriens hjemmemarked, som igen har en stor betydning for det danske udstillingsvindue og sektorens værdiskabelse.

Vi skal udnytte vores forspring

Grøn energiteknologi er en af Danmarks absolutte styrkepositioner og afgørende for at fastholde Danmark som produktionsland.

Bare inden for vindsektoren har vi 31.000 arbejdspladser, fire af fem vest for Storebælt, og vi sikrer årlige eksportindtægter i milliardklassen.

Hele verden er i disse år ved at omstille deres energisystemer og vil øge deres efterspørgsel på vedvarende energi.

Det kan betyde vækst i Danmark.

Vi skal derfor udnytte vores forspring nu. Vores opfordring er dermed: Hold fast i energiforliget, skab ro og vækst lokalt og nationalt.

De mange projektudskydelser og uro om rammerne er gift for vores investeringsklima, og det er meget svært for udenlandske investorer at forstå, hvad der foregår.

Debatindlægget er skrevet af Per Christensen, forbundsformand 3F, Jan Hylleberg, adm. direktør i Vindmølleindustrien, Henrik Carstensen, adm. direktør Grenaa Havn A/S, Steen Davidsen, havnedirektør i Hvide Sande, Jesper Holt Jensen, direktør i Thyborøn Havn, Jan Bo Allermann, formand for Djurs Wind Power, Ole Bigum Nielsen, country manager Danmark i Vattenfall, Lars Therkildsen, adm. direktør i Hofor og Knud-Erik Andersen, adm. direktør i European Energy.

Indlægget blev bragt i Jyllands-Posten d. 11. juni 2016. 

Vindmølleindustrien

Rosenørns Allé 9, 5. sal
DK-1970 Frederiksberg C

Tel: +45 3373 0330
E-mail:

CVR-nr: 10401488

Dwarf