Frontpage Aktuelt Debat Energipolitisk uenighed må ikke stå i vejen for vækst

27.10.16

Energipolitisk uenighed må ikke stå i vejen for vækst

Som direktør for en virksomhed, der leverer produkter til den globale vindmølleindustri, har jeg årligt mange rejsedage, hvor jeg taler med eksisterende og potentielle kunder og samarbejdspartnere. Alle har de det til fælles, at de anerkender den kvalitet, den historik og de løsninger og produkter, som den danske vindmølleindustri er kendt for.

Vindmølleindustrien er som den øvrige energisektor stærkt afhængig af de signaler, der sendes politisk, og her har vi historisk i Danmark formået at lave brede politiske energiaftaler, hvor barren sættes højt. Det har ledt til, at vi – trods vores størrelse – i dag er hjem for et stort antal af den globale vindmølleindustris førende virksomheder. Dertil er vi i Danmark førende på indfasningen af den grønne strøm, som bl.a. vindmøllerne producerer. At vi er ekstremt dygtige til at håndtere vores grønne omstilling på en stabil og omkostningseffektiv måde, har vi netop fået bevis på, da Danmark er kåret som verdensmester i bæredygtig energi af World Energy Council.

Der er dog en ting, der i dag er anderledes end for få år tilbage. Det er de spørgsmål, jeg mødes af, når jeg rejser rundt. Spørgsmålene har ændret karakter, og jeg bliver nu i stigende omfang spurgt til, hvad status er for den grønne omstilling i Danmark – vindenergiens hjemland. Spørgsmålene er afstedkommet af den nuværende energipolitiske diskussion, hvor der desværre er uklarhed om retning og ambitioner. Det rygtes med det samme i udlandet, når partierne bag energiforliget debatterer om aftalen er god nok, fortsat eksisterer samt når regeringen siger nej til Europas billigste havvindmøller og at argumentet herfor er, at de skæmmer kysten. Som minimum bør vi i Danmark holde fast i de aftaler, der er indgået, og som vi virksomheder har navigeret efter. Det er også det, der er forventningen hos udenlandske partnere.

Jeg anerkender, at de udfordringer der er på det energipolitiske område er vanskelige at løse. Der findes ikke en enkelt løsning, men det betyder ikke, at det ikke haster med at få bragt ro og retning i energipolitikken igen. Det handler blandt andet om at få aftalt en PSO-løsning, der inkluderer byggeriet af de billige kystnære møller og at tage fat på arbejdet med at lave en ny ordning for landvindmøller fra 2018.  

En ny analyse fra Vindmølleindustrien viser, at gruppen af leverandører i den danske vindmølleindustri har store forventninger til væksten i de kommende 12 måneder. 52 pct. af leverandørerne regner med at ansætte flere medarbejdere i Danmark. Hver tiende forventer at vokse mere end 20 pct. på jobsiden, og ser vi på omsætningen forventer 7 ud af 10 at vækste. Godt hver femte forventer at øge omsætningen mere end 20 pct. Dette er imponerende i en branche, hvor den globale konkurrence er stor, og hvor de produkter du solgte i går ikke er de samme som dem, du kan sælge i morgen. 

Men for at vi kan få forventningerne til at blive en realitet er det bydende nødvendigt, at der atter kommer ro, retning og tiltro til den grønne omstilling. Det burde ikke handle om at være for eller imod det grønne og for eller imod vindmøller. Hvad vi beslutter politisk i Danmark har direkte betydning for væksten i energibranchen herhjemme og derfor også på det udviklingspotentiale vi har som virksomheder til gavn og glæde for det øvrige samfund. Udlandet er ikke sene til at omsætte politisk uenighed og vægelsind i Danmark til deres egen fordel. Det bør vi gøre alt for at undgå, og det gør vi bl.a. ved at værne om fortællingen om den grønne omstilling og det danske grønne brand i udlandet. 

Debatindlægget er skrevet af Mads-Ole Astrupgaard, CEO, Fritz-Schur Technical Group og formand for Vindmølleindustrien.

Indlægget er bragt på Finans.dk den 26. oktober 2016.

Vindmølleindustrien

Rosenørns Allé 9, 5. sal
DK-1970 Frederiksberg C

Tel: +45 3373 0330
E-mail:

CVR-nr: 10401488

Dwarf