Frontpage Aktuelt Aktuelt i Vindmølleindustrien news Q4 2017 Nyt uddannelsestilbud skal styrke dansk førerposition

06.12.17

Nyt uddannelsestilbud skal styrke dansk førerposition

Skive College er gået sammen med en række førende virksomheder i vindmøllebranchen om at tilbyde et kursus i montage og vedligehold af vindmølleparker. Kurset skal være med til at kvalificere dansk arbejdskraft til stadigt flere internationale opgaver.

Danske virksomheder er blandt verdens bedste til at etablere og installere vindmølleparker på havet, og internationalt er der en voksende efterspørgsmål på produkter og services til offshore-området. For at sikre den danske førerposition, er kvalificeret arbejdskraft med internationalt godkendte kompetencer helt centralt.

Skive College tog for nylig et vigtig skridt, da skolen tog imod det første hold til et nyt 12 uger langt kursus i grundlæggende el- og elektroteknisk kompetence. Fælles for alle deltagerne er, at de ingen el-teknisk baggrund har. Kurset kvalificerer deltagerne til at arbejde med installations- og vedligeholdelsesopgaver på offshore-vindmøller internationalt. 

”I Tyskland er det allerede et krav, både på land og til vands, at man har erhvervet el-tekniske kompetencer på et grundlæggende niveau, og dermed opfylder et bestemt sikkerhedskrav for at måtte udføre arbejde i en vindmølle. Det nye kursus giver deltagerne de kvalifikationer, der skal til for at kunne bestå den prøve, der er nødvendig for at opnå det krævede certifikat,” fortæller Jens Høffner, der er uddannelsesleder for det nye High Volt center på Skive College til Skive erhverv. 

Det nye kursus ligner grundforløbet på den to-årige uddannelse som forsyningsoperatør, men kurset certificerer ikke til stærkstrøm. Fokus ligger i stedet på, at kursisterne får en el-teknisk forståelse, som skal gøre den enkelte deltager i stand til at se sine arbejdsopgaver i sammenhæng med de faglærtes opgaver. På den måde undgår man kostbare fejl på havet. 

”I vindmøllebranchen er der rigtig mange faglærte beskæftiget, men efterspørgslen på el-tekniske kompetencer er fortsat stor. Det er derfor positivt og tiltrængt, at Skive College på denne måde ser et behov og nu gør det muligt at opkvalificere medarbejdere fra andre faggrupper, siger Jan Hylleberg, direktør i Vindmølleindustrien.

Uddannelse i vest og øst
Skive College gør det også muligt at tage High Voltages kurser på Sjælland. Skolen har indgået en aftale med Teknisk Erhvervscenter, TEC på Frederiksberg, om at leje lokaler til at tilbyde og gennemføre tilsvarende kurser til kursister på Sjælland.

Derudover er der indledende samtaler med Danmarks Tekniske Universitet om et potentielt samarbejde på stærkstrømsområdet.

Førende virksomheder støtter udviklingen
Til at støtte op om udviklingen af High Voltage centeret, har Siemens Gamesa, MHI Vestas Offshore Wind, Ørsted og Vattenfall nedsat et brancheudvalg, som vil rådgive både forsyningsbranchens udviklingsudvalg og skolen om fremtidens HV-arbejde i vindmøllerne.

Jens Høffner siger til Skive erhverv:

”Det betyder, at de største spillere på offshore-vind er med ved bordet og kan advokere for at samle den nødvendige knowhow her på skolen”

High Voltage centeret vil i fremtiden kunne tilbyde en række HV-kurser, som virksomheder tidligere har sendt deres medarbejdere til England for at blive uddannet i.

Læs mere

Du kan læse mere om det nye kursus her.

Tilmeld dig nyhedsbreve.

Husk, at du kan tilmelde dig Vindmølleindustriens nyhedsbreve og modtage nyheder, medlemstilbud og invitationer via Megawatt Nyt, Medlemsnyt eller Market Watch.


Vindmølleindustrien

Vodroffsvej 59
DK-1900 Frederiksberg

Tel: +45 3373 0330
E-mail:

CVR-nr: 10401488

Dwarf