Frontpage Aktuelt Aktuelt i Vindmølleindustrien news Q4 2015 Danskerne foretrækker vindenergi og fortsat udbygning

11.12.15

Danskerne foretrækker vindenergi og fortsat udbygning

85 pct. af danskerne mener, at Danmark bør satse på vindenergi i fremtiden, og dermed er vind danskernes foretrukne energiform, efterfulgt af solenergi. Samtidig viser undersøgelsen, foretaget af Megafon, at ni ud af ti danskere mener, at Folketinget skal sætte klare mål for vindenergiens andel af Danmarks energiforbrug.

Vindenergi tager førstepladsen i danskernes prioriteringer af energiformer, da 85 pct. af danskerne peger på vindmøller som den foretrukne teknologi, som Danmark skal satse på at udbygge frem mod 2030. Det viser en Megafon-undersøgelse, der er lavet for Vindmølleindustrien. Der er desuden stor opbakning til udbygningen af vindenergi i Danmark, da hele 92 pct. af danskerne mener, at Danmark fortsat skal udbygge med vind.

”Det er naturligvis glædeligt, at danskerne har vindmøller som deres foretrukne energiteknologi. Strøm fra vindmøller på land er den billigste energiform vi har i Danmark, og jeg tolker også resultatet som, at danskerne anerkender det potentiale, teknologien har. Både i form af grøn og CO2-fri strøm, men også de store gevinster i form af job, omsætning og eksport, som den danske vindmøllebranche tilfører herhjemme,” siger Jan Hylleberg, adm. direktør for Vindmølleindustrien.

Det er de grønne energiformer, der vinder frem i danskernes bevidsthed, viser undersøgelsen. Solenergi indtager andenpladsen i danskernes prioriteringer efterfulgt af andre vedvarende energiformer som jordvarme og bølgekraft.

Læs også: Fossile energiformer er på vej ud af danskernes bevidsthed

Folketinget skal skabe rammer og mål for vindenergi
For at vindenergi kan blive en endnu mere integreret del af danskernes energiforsyning, er det vigtigt, at Folketinget skaber klare rammer for vindenergiens andel af Danmarks samlede energiforbrug og tiltag til øget integration. Det viser undersøgelsen at danskerne er enige i. Ni ud af ti danskere mener, at Folketinget bør sætte nogle klare mål og rammer for vindenergiens rolle i Danmark.

”Danskerne vil gerne mere vind, og derfor vil de også gerne have deres politikere til at udstikke klare rammer for udbygningen. Det indebærer, at vi skal have klare mål for udbygningen af de forskellige teknologier efter 2020. Samtidig skal vi have en politisk afklaring af, hvordan vi kan øge værdien af den grønne el-produktion. Konkret skal politikerne råde bod på manglende integration af el i bolig- og transportsektoren og afgiftssystemets skæve sammensætning,” siger Jan Hylleberg, der er glad for den opbakning til vind, som danskerne giver til vind.

Læs også: Danskerne ønsker førende dansk vindindustri

Se resultater

Du kan gå i dybden med Megafonundersøgelsens resultater her.

Baggrund

Undersøgelsen er foretaget af Megafon i november 2015 og indeholder svar fra 1.120 repræsentativt udvalgte danskere. 

Vindmølleindustrien

Vodroffsvej 59
DK-1900 Frederiksberg

Tel: +45 3373 0330
E-mail:

CVR-nr: 10401488

Dwarf