Frontpage Aktuelt Aktuelt i Vindmølleindustrien news Q3 2018 DTU sender testpladser i udbud

17.07.18

DTU sender testpladser i udbud

I foråret vedtog et enigt Folketing at udvide vindmølletestcentrene i Høvsøre og Østerild med i alt fire nye pladser. DTU, der står for driften, har nu sendt pladserne i udbud. Ydermere blev der 1. juli åbnet for en tilskudspulje på 102 mio. kr. til virksomheder, der opstiller vindmøller på de to testcentre.

Aktørerne i vindmøllebranchen har et tiltagende behov for at teste morgendagens vindmøller, og i foråret besluttede et flertal bestående af regeringen, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre, at udvide de to testcentre med hhv. to pladser i Østerild og ditto i Høvsøre. I Folketinget stemte alle partier for udvidelsen ved 3. behandlingen.

DTU har nu sendt de fire nye pladser i udbud. Fristen for at afgive bud på de fire nyoprettede pladser er den 19. september klokken 14:00 dansk tid. Den konkrete udvidelse af de to testcentre, hvis daglige administration ligger i DTU’s kyndige hænder, medfører at Østerild i Thy udvides med to vindmøllestandpladser syd for de eksisterende syv testvindmøller. Samtidig øges totalhøjden for de syv midterste vindmøller til 330 meter. I Høvsøre i Lemvig Kommune betyder udvidelsen, at der kan testes vindmøller med en højde op til 200 meter. Den sydligste af de to nye standpladser vil blive placeret i et Natura-2000 område, der er underlagt EU-beskyttelse. I henhold til lovgivningen kører myndighederne en separat proces i forhold til denne ene testplads i regi af EU, og en endelig godkendelse af udvidelsen i dette område ventes i løbet af efteråret.

102 mio. kr. til testmøller
Med udvidelsen af testpladser fulgte der desuden en pulje på 102 mio. kr. i pristillæg til grøn strøm fra testcentrene, der kan søges af alle virksomheder, der opstiller vindmøller på de eksisterende og nye testpladser. Tillægget skal udmøntes i løbet af 2018 og 2019.

Tillægget er jf. § 4 Stk. 4 i ’bekendtgørelsen om pristillæg til elektricitet fremstillet på forsøgsvindmøller på land’ begrænset til et beløb svarende til 15 mio. euro pr. virksomhed pr. projekt. Tilskudspuljen, der bliver fordelt som et pristillæg for 2018 fastsat til maksimalt 13 øre pr kWh, er øremærket ikke allerede igangværende projekter på de to testcentre, eftersom en af betingelserne for at modtage et pristillæg er, at Energistyrelsen modtager en ansøgning om tilskud inden projektet påbegyndes.

Fristen for at indsende en ansøgning om pristillæg for 2018 fra Energistyrelsen er 7. december 2018.

Læs mere


Tilmeld dig nyhedsbreve.

Husk, at du kan tilmelde dig Vindmølleindustriens nyhedsbreve og modtage nyheder, medlemstilbud og invitationer via Megawatt Nyt, Medlemsnyt eller Market Watch.


Vindmølleindustrien

Vodroffsvej 59
DK-1900 Frederiksberg

Tel: +45 3373 0330
E-mail:

CVR-nr: 10401488

Dwarf