Frontpage Aktuelt Aktuelt i Vindmølleindustrien news Q2 2018 Vindmøllestop vil skade Danmark

28.04.18

Vindmøllestop vil skade Danmark

Pressemeddelelse

Dansk Folkepartis forslag om stop for landvindmøller går imod befolkningsflertal, fordyrer den grønne omstilling og skader dansk erhvervsliv, lyder kritikken fra Vindmølleindustrien ovenpå udmeldingen fra partiet, som ønsker et stop for nye vindmøller på land.

Udmeldingen kommer oven på regeringens energiudspil, der indeholder investeringer i en række energiteknologier, herunder landvind der er den billigste grønne teknologi i Danmark. Vindmølleindustrien er dog på linje med Dansk Folkeparti, når det omhandler en ændring af de gældende rammer for planlægning af vindmøller på land.

”Det er naturligvis legitimt, at DF ønsker, at den grønne omstilling skal ske med vindmøller på havet. Men inden man drager forhastede konklusioner, er det vigtigt at have fakta på plads. Og faktum er at landvindmøller nyder stor opbakning i befolkningen, hvor et flertal ønsker flere vindmøller på land – også i egen kommune,” siger Jan Hylleberg, adm. direktør for Vindmølleindustrien og fortsætter:

”Det er lokaldemokratiet i kommunerne, der godkender hver enkelt vindmølle på land i Danmark, så hvorfor DF vil forbyde kommunerne at finde plads til vindmøller fremover forstår jeg ikke, og undersøgelser viser da også at der kun i få kommuner er behov for mere end én hånd, hvis man skal tælle antallet af klager over vindmøller.”

Direktøren påpeger, at det er en noget underlig udmelding, da Dansk Folkeparti så sent som sidste sommer indgik aftale med regeringen om en ny udbudsmodel, som ventes at resultere i flere vindmøller på land frem mod 2020.

Vil skade det danske udstillingsvindue og erhvervslivet
Danmark er i dag forrest, når det kommer til at indfase grøn strøm fra bl.a. vindmøller i elnettet, og det er en position, som flere partier i Folketinget har understreget skal udbygges for at fremme eksporten af grønne løsninger til andre lande.

”Landvindmøller er den billigst brik, vi har til rådighed i den grønne omstilling, så det er uundgåeligt at et stop for flere vindmøller på land vil fordyre den grønne omstilling. Når vi samtidig har 33.000 ansatte i den dansk vindindustri, hvor vindmølleleverandører og -producenter bruger Danmark som udstillingsvindue, så medfører et sådant forslag, hvis det realiseres, at den grønne omstilling, beskæftigelsen og eksporten lider skade,” siger Jan Hylleberg.

Halvt så mange møller i 2030

Teknologiudviklingen med større og mere effektive vindmøller betyder, at der i Danmark i 2030 vil stå ca. halvt så mange vindmøller på land som i dag, men at produktionen vil være tæt på fordoblet.

”Jeg håber, at Dansk Folkeparti vil tilslutte sig de ønsker for den grønne omstilling, som resten af Folketinget har givet udtryk for, og som regeringen senest har fremlagt i sit udspil. Vi er selv fortalere for, at der kommer en ny planlægningsmodel i kommunerne, hvor naboer stillers endnu bedre end i dag, og får mulighed for at sælge deres ejendom til udviklere af grønne energiprojekter, og det vil vi selvfølgelig også tale mere med Dansk Folkeparti om,” afslutter Jan Hylleberg.

Læs mere: Vindmølleindustriens forslag til revideret planlægningsmodel for landvind (pdf)

Kontakt

Peter Alexandersen

Peter Alexandersen

Vindmølleindustrien
Vodroffsvej 59
DK- 1900 Frederiksberg

Presse og kommunikationsansvarlig

Home Telefon: +45 2225 9072

Email:

Baggrund

Jysk Analyse gennemførte i 2016 en meningsmåling blandt naboer inden for 1.000 meter af en vindmølle. Den viste, at 82 pct. ”slet ikke”, ”i mindre grad” eller kun ”i nogen grad” oplever gener. 17 pct. oplever gener i ”høj grad”, hvilket svarer til 2,6 husstande pr. vindmølleprojekt.

Der er generelt opbakning til landvind og en måling udført af Wilke for Energiwatch sidste år viste, at knap seks ud af ti af de adspurgte er enige i, at der gerne må opstilles flere vindmøller i deres egen kommune, mens godt én ud af ti er imod.


Tilmeld dig nyhedsbreve.

Husk, at du kan tilmelde dig Vindmølleindustriens nyhedsbreve og modtage nyheder, medlemstilbud og invitationer via Megawatt Nyt, Medlemsnyt eller Market Watch.


Vindmølleindustrien

Vodroffsvej 59
DK-1900 Frederiksberg

Tel: +45 3373 0330
E-mail:

CVR-nr: 10401488

Dwarf