Frontpage Aktiviteter Generalforsamling Generalforsamling 2011

Nyhedsbrev:

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her:

Generalforsamling 2011

Formandens Beretning for 2010

Formand Peter C. Brun

Det talte ord gælder

Velkommen til Vindmølleindustriens 30. generalforsamling og i morgen årsmøde og 30.års jubilæum !

Det er meget positivt at se Jer alle og jeg synes bestemt vi har meget at glæde os over i vor danske vindindustri – særligt i et 30-årsperspektiv. Jeg sikker på at vi får en god aften og et godt jubilæum i morgen, hvor vi venter mere end 330 deltagere og bred politisk deltagelse ! Jeg glæder mig.

I dag vil jeg IKKE holde den traditionelle formandstale om begivenheder og aktiviteter over de sidste 12 måneder, men benytte anledningen med det runde jubilæum til at gøre status for vor industri anno 2011.

Vi er kommet meget langt i den danske industri over de sidste 30 år – og har derfor meget at fejre. De danske producenter har sat mere end 1/3 af alle verdens møller op – og på havvindsområdet har Vestas og Siemens sat mere end 91% af alle møller op i Verden. Det er et  vidnesbyrd for denne industris betydning globalt set.

Det er ingen tilfældighed at jubilæet afholdes symbolsk her i Århus – byen som ikke bare er kendt for at være smilenes by – men nu også Vindens by! Vi er meget engagerede overfor at gøre Århus og Midtjylland til en vækstmagnet – og sikre at alle dele af værdikæden – private såvel som offentlige aktører – kommer op i gear til at realisere denne vision sammen med os og alle vore gode samarbejdspartnere. 

Vi har oplevet både store opture og nedture i over de sidste 30. år!  Det går typisk meget hurtigt i vor industri – både under opturerne - hvor vi i mange år – ja nærmest årtier - har oplevet store tocifrede vækstrater og eksplosiv vækst – og nedturer, som her senest i forbindelse med finanskrisen i 2008, som først rigtig slog igennem i 2009 og 2010. Nogle få blandt os vil huske, at industrien i 1980’erne næsten kollapsede under pludselige markedsændringer i USA – men blev dog hurtigt reetableret. I dag er vi blevet mindre følsomme overfor ændringer i enkelt markeder – og er derfor mindre konjunkturudsatte. Det er bestem en rigtig god udvikling.

I de seneste uger er vi igen blevet erindret om hvor hurtigt det kan gå i markedet – med udviklingen i Mellemøsten, hvor olieprisen atter har været på himmelflugt og i Japan med den forfærdelige tsunami og efterfølgende katastrofe på Fukushima -akraftværkerne. Hen over weekenden så vi atter hvor hurtigt det kan gå i politik med CDU’s historiske valgnederlag i Baden Wüttemberg – som angiveligt skyldes manglende politisk forståelse for befolkningens holdning til Akraft.

Alle disse begivenheder er et videnbyrd om at vi nok lever i en Verden hvor ændringer sker meget hurtigt – men det er også et vidnesbyrd til begyndelsen for store strukturelle forandringer i vor energisektor. Ikke blot fordi dette er politisk korrekt – men af simpel og ren fornuft – på grund af vort miljø, på grund af vor energiforsyningspolitik og for vor grønne vækstdagsorden i nærsamfundet. Nogle kalder dette kimen til en ny industriel revolution – og vi kommer til at se store teknologiske forandringer de kommende år. Vor industri befinder sig midt i orkanens øje – og dem som kan holde sig fast – vil givet vis have store vækst- og fremtidsmuligheder.

Derfor er det også overraskende, at der stadig er politikere i det danske Folketing som ikke vil se at de har at gøre med en ren vinderindustri – ganske enkelt fordi potentialet for vindkraft globalt er så kæmpe stort – og Danmark – som i dag er industrileder, vil have en god mulighed for at udnytte dette til fortsat fortsat vækst og velstand i det danske samfund og udbygning af vor teknologiførerskab på de globale markeder. Vor industri er eksemplifiseringen af hvad bl.a. Danmark skal leve af i fremtiden – og manglende stillingtagen hertil eller bemærkninger om at man ikke vil ”vælge vindere” blandt industrierne – gavner hverken det danske samfund eller vor industris brohoved i Danmark. 

I dag har vi 30’ års jubilæum – og vi kan derfor tillade os at gøre status. I morgen skal vi drøfte med politikerne hvad der skal til for at fastholde vor vækstindustri i Danmark, og jeg er sikker på at I også har rigtig mange synspunkter det vigtige spørgsmål.

Da jeg kom til som formand for industrien for godt 3,5 år siden lå det mig meget på sinde at vi også fik sat handling bag visionerne – ikke bare varm luft og beretninger baseret på fordums pragt, men simpel, konkret handling, som man vil kunne lade sig inspirere af i andre lande og nye eksportmarkeder. Jeg kom til en organisation, der var lidt kyset. I en lang årrække op gennem 00’erne har vi desværre været vidne til stagnation på det danske vindmølle marked – hvilket ikke har klinget godt med at være Verdensmenster i vind og udstillingsvindue for Verden. Væksten i branchen i '00erne foregik ude på eksportmarkerne, og heldigvis fik vor industri bestemt sin gode andel heri. Men samtidig er den opskrift også blevet anvendt i Tyskland, Spanien og Kina med stor succes – og flere kommer hele tiden til.

Først i 2008 lykkedes det at få et nyt, men kortvarigt energiforlig frem til i år, som i et beskedent omfang fik gang i det døde danske vindmarked, men mest i forhold til havvind. Nu har vi netop set regeringens nye udspil til energipolitik frem mod 2020 og heri er der bestemt mange gode takter, der lover godt for de kommende forhandliger.  Danmark kan nu være på vej tilbage i sin vanlige førerposition på vind – hvis man da kan blive enige om at omsætte disse tanker til konkret handling i de kommende måneder – og gerne inden et valg. Hvorfor vente? Det er vi mange, der meget håber på. Kriegers Flak bør dog flyttes væsentligt længere frem og bør ikke bygges sidst i dette årti.

Vi kan også glæde os over det nationale testcenter i Østerild, som der blev enighed om i 2010, og som skal hjælpe os til at fastholde gode test og demonstrationsmuligheder i Danmark. Ligeledes er der gode takter omkring en national testbænk på Lindø, som også vil være en hjælp til hele industrien. Både store og små.

Ser vi på vor brancheorganisation Vindmølleindustrien, er vi også vokset fra en håndfuld medlemmer for 15 år siden til i dag at have 250 medlemmer – både store, mellemstore og mindre virksomheder. Bare de sidste tre år har vi fpet 100 nye medlemmer. Vi er i dag en meget bred organisation, der indeholder både leverandører, rådgivere, producenter, projektudviklere og energiselskaber – ja nærmest hele værdikæden (bortset fra de statslige – som derimod er vore tætte samarbejdspartnere).

Endelig har vi i dag et meget dygtigt sekretariat, som jeg håber I oplever og har daglig kontakt med – med Jan i spidsen med mange gode medarbejdere, som vil gøre stort set alt for at varetage alle vore interesser og servicere Jer på bedste vis. Med andre ord har vi i dag alle ingredienserne til stor branchemæssig succes i de kommende år – og det er vist kun op til os selv at få leveret varen. Jeg oplever egentlig på mine mange politiske turer rundt i det danske, at der er stor forståelse om vore ønsker og stort set bred politisk opbakning – i både blå og rød blok! Vi er som altid partineutrale, og skal hæve os over den daglige mudderkastning på Christiansborg.

På den baggrund, og det ser jeg som en god og stabil baggrund,  har jeg orienteret min bestyrelse om at jeg ønsker at træde tilbage som formand på denne generalforsamling – og overlade stafetten til en kollaga i branchen.

Jeg er stolt over i dag trygt at kunne overlade tillidshvervet som formand og et meget dueligt sekretariat til min bestyrelse og generalforsamlingen – og jeg ved at jeg ofte har været krævende i vore diskussioner og hele tiden ønsket at flytte overlæggeren for, hvad vi har skullet opnå. Jeg kan kun sige – at vi i Vestas har følt det har været nødvendigt med en offensiv og ambitiøse tilgang for vor industri. Vi kender alle globaliseringens krav og den stigende konkurrence – men i dag er vindindustrien blevet mainstream og vi er nu en voksen spiller i energisektoren. Den rigtige kamp omkring politikerenes gunst rundt i verden er nu rigtig kommet i gang! 

Foran os i 2011 står nu de endelige forhandlinger om Danmarks energipolitik frem mod år 2020, men når vi ser på regeringens udspil, oppositionens og branchens egne ønsker – er det meget vanskeligt at se, hvorfor vi ikke kan komme i hus med et forlig – ja selv inden et valg. Ligeledes ville dette være en god historie og platform for os alle at fortælle, når vi næste år i forået i 2012 i BellaCentret skal være vært for den europæiske vindkonference med forventelige 10.000 delegerede – som måske kan komme tilbage hvert 3. eller 4. år til DK og København.

De seneste par års politiske arbejde i det danske har ikke altid været lige sjovt – og man bliver ofte ikke populær ved at kalde en spade for en spade og en skovl for en skovl – men jeg kan kun opfordre til at vindmølleindustrien sørger for at holde debatten nede på det konkrete plan – og holde sig væk fra den betydeligere grad af varm luft og meget langsigtede men desværre ikke så konkrete visioner, som man møder så mange steder rundt om.

Men nu vil jeg slutte med et tak for samarbejdet til jer alle de sidste 3,5 år. Vi ses forhåbentlig i det europæiske og globale i de kommende år.

Tak for opmærksomheden.

Seneste nyt:


 • Bliv medlem

  Vindmølleindustrien er branchens talerør og omdrejningspunkt. Læs om fordelene ved at være medlem.

 • Kommende aktiviteter

  Vi afholder løbende arrangementer for vores medlemmer, politikere, journalister og andre interessenter

 • Windpower Wiki

  Windpower Wiki er en omfattende introduktion til historien og teknologien bag vindmøller!

 • Stå stærkere med Vindmølleindustriens netværk

  Gennem sparring med branchekollegaer får du de bedste betingelser for at styrke din forretning.


Vindmølleindustrien

Vodroffsvej 59
DK-1900 Frederiksberg

Tel: +45 3373 0330
E-mail:

CVR-nr: 10401488

Dwarf